Financial Status

Salary of Teaching & Non Teaching Staff of B.A. Course

Teaching :

Sr.No.
Name of Teaching Employee
Salary Amount
Total Salary
 1.

डॉ0 श्याम जी कृष्ण मिश्र

 स्ववित्त पोषित नियमानुसार
-
 2.
प्रो0 निधि तिवारी
3.
प्रो0 शैल प्रभा
4.
डॉ0 माधुरी दीक्षित
5.
डॉ0 सुषमा दीक्षित
6.
प्रो0 रामसेवक
7.
प्रो0 बृजेन्द्र सिंह
8.
डॉ0जीतेन्द्र राजपूत
9.
डॉ0वन्दना कुलश्रेष्ठ
10.
डॉ0ज्योति गुप्ता
11.
सुनीता माहुले
12.
बालेन्द्र नायक

Non Teaching :

Sr.No.
Name of Non Teaching Employee
Amount
Total Expenditure
 1.
राहुल
 
 स्ववित्त पोषित नियमानुसार
-
 2.
गोविन्द शर्मा
 3.
जितेन्द्र तिवारी
4.
अशोक
5.
मालती
6.
पार्वती
7.
राजेन्द्र

 

 
Website Designed & Developed by DVS Technology